Inredning är konsten att skapa atmosfär
genom en lyckad kombination av färger, material, textilier och möbler som känns rätt och harmoniska långt efter att dagens trender blivit gamla och omoderna. En säker blandning av gammalt och nytt framhäver vartannat och en enkelhet i inredningen lyfter fram miljön i sin helhet. Färgvalet skapar rymd eller gör rummet ombonat. Sist men inte minst är det viktigt att inredningen fyller sin funktion, d v s rätt sak på rätt plats..

Profilera och förstärk företagets image
genom rätt inredning och färgsättning för just Ditt företag baserad på den speciella image företaget vill förmedla till sina kunder. Ungt och tufft, moget och ansvarsfullt, harmoniskt och lugnt etc. En professionell inredare konkretiserar intentionerna och ger planer och idéer en rationell utformning och ser till att arbetet blir effektivt genomfört.

Färgsättningens betydelse
Med färgsättningen skapar man den speciella stämningen i rummet. Mörka och mustiga färger gör rummet ombonat medan ljusa och klara färger får väggarna att dra sig tillbaka och ge rummet rymd och luft. Färger berör oss och upplevs på olika sätt - kalla färgnyanser upplevs som svalkande och varma toner som värmande, vilket kan förklara att vi här i Norden oftast väljer varmare färgtoner än på sydligare breddgrader där en kallare färgton ger en illusion av svalka. Färger påverkar också vår sinnesstämning och vårt välbefinnande. Så har t ex gröna nyanser en lugnande inverkan medan svalt blått stimulerar intellektet och kalla nyanser i rosa och blått aktiverar kroppen. För att uppnå harmoni är det viktigt att inte ha för många färger i samma rum samt ta hänsyn till vad som finns utanför eller i angränsande rum.

Utan ljus inga färger
men så snart ljuset är där framträder färgerna och förändras alltefter ljusets styrka, intensitet och infallsvinklar. Ljussättningen av ett rum är ett i inredningssammanhang mycket viktigt instrument för att skapa variation och omväxling samt ge rummet liv och karaktär. Detta uppnår vi genom rätt mix av olika ljuskällor: Allmänbelysning som ersättning för dagsljuset i kombination med starkare ljus där vi läser och arbetar, accentbelysning för att framhäva t.ex. konstföremål eller tavlor och små lampor för variation och mjuka övergångar m m. Eftersom lamporna i ett rum är helt avgörande för vad vi kan göra där är det viktigt att först och främst definiera rummets funktioner.

Textilier och tavlor
är viktiga för att åstadkomma en harmonisk enhet. Mönster kan blandas om de har något gemensamt i grunden med ett fantastiskt resultat. Viktigt för rummets totala harmoni är placeringen av tavlor. Rätt placerade tavlor lyfter miljön.

Penny Line Inredning
skapar den speciella atmosfären som är unik för varje kund genom att inse betydelsen av varje separat del och därmed skapa en helhet.

 

© Copyright: Penny Line Inredning 2009
Webdesign: Lars-Erik Loberg