Hotell, företag, institutioner och universitet
erbjuder alla möjligheten att hyra möblerade lägenheter. Man eftersträvar då en trivsam och bra basmöblering som gästen kan göra personlig med egna detaljer.

Under årens lopp har jag bl a inrett - från förslag till komplett leverans -

 • 200 gästforskar- och studentlägenheter åt Vetenskapsstaden International Center numera UAC, University Accomodation Center, Stockholm
  bl.a. ...
  • Fogdevreten, Solna
  • Jyllandsgatan, Kista
  • Nybohovsgränd, Liljeholmen
  • Jägargatan, Stockholm
 • Lägenheter i tre våningsplan åt Hotell Lilla Rådmannen, Stockholm

Uttalande av

Kjell Jegefors, f d styrelseordförande Vetenskapsstaden International Center:

"Elisabeth Strömberg hjälpte till hela vägen från idé till slutresultat. Miljön som skulle inredas var mycket speciell . Slutresultatet blev mycket bra och har hållit bra genom åren."

© Copyright: Penny Line Inredning 2009
Webdesign: Lars-Erik Loberg